Huurrecht


Of het nu gaat om woninghuur-, handelshuur- of pachtzaken, wij helpen u vanuit onze specialisatie in deze rechtstak, graag verder. Wij behartigen daarbij de belangen van zowel huurders al verhuurders.

Regelgeving

Voor zowel huurder als verhuurder zijn er immers steeds verscheidene elementen die van doorslaggevend belang kunnen zijn. De regelgeving omtrent woninghuur is immers anders dan handelshuur, die dan weer verschilt van de pacht.

Er moet gekeken worden naar welke opzegtermijnen- en vergoedingen gelden en wat er ondernomen dient te worden in geval van huurschade of gebreken allerhande. Ook de nietigheid van een huur- of pachtovereenkomst, elk met zijn specifieke gevolgen, speelt een rol.


Algemene voorwaarden

Daarnaast leveren wij voor elke specifieke situatie, zowel voor huurder als verhuurder, passende overeenkomsten af. Hierbij besteden we extra aandacht aan de algemene voorwaarden. Want net zoals bij andere overeenkomsten zijn ook bij huurovereenkomsten de kleine lettertjes belangrijk. Algemene voorwaarden hebben immers een dubbele functie. Ze versterken enerzijds uw commerciële positie en beschermen anderzijds uw rechtspositie door bijvoorbeeld interestvoeten te laten gelden bij laattijdige betaling.


Vragen?


Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.