Familierecht


Adoptie

Ervaart u problemen met een adoptie, een binnenlandse dan wel buitenlandse, een gewone dan wel volle adoptie, wij begrijpen uw vaak emotionele situatie en zijn u graag van dienst voor de juridische afhandeling ervan.


Afstamming

Zij het voor de erkenning of betwisting van de afstamming, het gelasten van een gerechtelijk onderzoek, een DNA-onderzoek, het toekennen of veranderen van een familienaam, aanpassen van de geboorteakte, … zowel vader, moeder en meemoeder die geconfronteerd worden met dergelijke problemen bieden wij assistentie.


Echtscheiding

In het geval de verstandhouding binnen een huwelijk ernstig verstoord is en u geen toekomst meer ziet in uw huwelijk kunt u alleen of in overleg met uw partner beslissen om te scheiden. Echtgenoten kunnen scheiden door onderlinge toestemming of op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Het blijft natuurlijk nooit enkel bij de echtscheiding. Er zijn vaak gemeenschappelijke goederen die verdeeld moeten worden of de echtgenoten hebben samen een handelszaak. Indien de echtgenoten daarenboven samen kinderen hebben, moet hiervoor een goede, evenwichtige regeling getroffen worden, rekening houdende met ieders wensen. Het ouderlijk gezag, onderhoudsgeld voor de kinderen en eventueel persoonlijk onderhoudsgeld zijn allemaal zaken waarbij wij u graag bijstaan. We begeleiden en ondersteunen u in de afwikkeling van de vermogenskwesties en in persoonlijke aangelegenheden. Meer dan twee decennia expertise en de humane aanpak van onze advocaten zijn hierin onze grootste troef.

Lost u bovenvermelde zaken liever buiten de rechtbank op, dan verwijzen wij u graag naar onze pagina omtrent de alternatieve geschillenbeslechting bemiddeling.


Feitelijk of wettelijk samenwonen

Indien u feitelijk of wettelijk samenwoont met uw partner kan de verstandhouding ernstig verstoord raken, in die mate dat het u beslist het samenwonen te beëindigen. Dit mag dan minder omslachtig zijn dan een echtscheiding, vaak zijn ook hier kinderen waarvoor een goede, evenwichtige regeling moet getroffen worden. Wanneer de partners gemeenschappelijke goederen bezitten of samen een handelszaak uitbaten, zal er dikwijls een verdeling dienen te worden bekomen. Wij staan u met onze expertise graag bij om dit tot een goed einde te brengen.

Lost u bovenvermelde zaken liever buiten de rechtbank op, dan verwijzen wij u graag naar onze pagina omtrent de alternatieve geschillenbeslechting bemiddeling.


Gedwongen opname

Een gedwongen opname is bedoeld als beschermingsmaatregel. Wie een gevaar vormt voor zichzelf of anderen kan tot opname in een psychiatrische afdeling gedwongen worden. Wij staan u graag bij in de procedures rond dergelijke gedwongen opname.


Voorlopig bewind

De tijd komt dat u of uw naasten niet meer in de mogelijkheid zijn het beheer van inkomsten en goederen waar te nemen. Personen die zich in dergelijke situatie bevinden kunnen onder voorlopige bewindvoering geplaatst worden. Het initiatief daarvoor kan komen van de te beschermen persoon zelf, familieleden of vrienden en kennissen. De vrederechter van de verblijfsplaats van de te beschermen persoon is bevoegd en stelt een bewindvoerder aan. Wij begrijpen dat bepaalde keuzes in dergelijke situaties soms moeilijk te maken zijn en staan u hierin dan ook graag met raad en daad bij.


Vragen?


Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.