Burgerlijk recht


Het burgerlijk recht of privaatrecht regelt de onderlinge verhoudingen tussen personen. Deze rechtstak is m.a.w. een zeer brede materie en behelst o.a. het huurrecht, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht en verbintenissenrecht.

Huurrecht

Of het nu gaat om woninghuur-, handelshuur- en pachtzaken, er zijn steeds verscheidene elementen die van doorslaggevend belang kunnen zijn. De regelgeving omtrent woninghuur is immers anders dan handelshuur, die dan weer verschilt van de pacht.

Meer weten over huurrecht >


Verkeersrecht

Heeft u positief geblazen bij een ademanalyse, beging u een snelheidsovertreding, bent u betrokken geweest bij een ongeval of heeft u zelf een ongeval veroorzaakt, heeft u een rood licht genegeerd of heeft u een dagvaarding ontvangen? In welke situatie u zich ook bevindt, wij nemen het volledige administratieve werk uit uw handen en regelen alles met het parket, uw verzekeraar en de rechtbank.

Meer weten over verkeersrecht >


Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid ontstaat op verschillende manieren. Door uw eigen handelen of nalaten of door het gedrag van iemand anders waar u verantwoordelijk voor bent. Het regelt de compensatie of het herstel van de geleden schade. Door onze jarenlange ervaring en expertise kunnen wij bijstand en advies verlenen aan particulieren, verzekeraars, verzekeringstussenpersonen en ondernemingen.

Meer weten over aansprakelijk >


Vragen?


Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.