Bemiddeling


Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Het is een manier om conflicten op te lossen buiten de rechtbank om.

Waarom u kiest voor bemiddeling

Wanneer een conflict uit de hand loopt, is het voor de rechtbank brengen de meest voor de hand liggende oplossing. Er wordt een procedure opgestart die vaak lang duurt en bovendien vrij duur is. Daarnaast is het resultaat van dergelijke procedure soms erg onzeker. Bemiddeling is daarom erkend als een volwaardig alternatief om een geschil tot een goed einde te brengen. De partijen nemen vrijwillig deel en zoeken samen met de erkend bemiddelaar naar een gezamenlijk gedragen oplossing voor hun probleem.


Voordelen van bemiddeling

Bemiddeling is sneller dan een procedure voor de rechtbank waardoor ze ook een stuk goedkoper is. Partijen hebben elk maar één kost, namelijk die van de bemiddelaar, die ze samen betalen. Daar tot slot de partijen actief zoeken naar een oplossing en streven naar een win-winsituatie, is bemiddeling ook een pak duurzamer.


Hoe verloopt bemiddeling

Na een kennismakingsgesprek tussen de partijen en de bemiddelaar, waarin die laatste uitlegt wat bemiddeling inhoudt en hoe het proces verloopt, ondertekenen alle partijen een bemiddelingsprotocol. Daarna krijgt elke partij de tijd en de mogelijkheid om zijn/haar visie en standpunten in het conflict toe te lichten. De bemiddelaar gaat samen met de partijen op zoek naar een leefbare oplossing. Wanneer beide partijen zich kunnen vinden in de voorgestelde oplossing is de kans op een duurzaam akkoord groter. De bemiddelaar zet dit akkoord op papier waarna het door de rechtbank kan gehomologeerd worden.


Erkend bemiddelaar

Het beroep van bemiddelaar is wettelijk erkend waardoor een erkend bemiddelaar steeds een door de overheid vereiste opleiding gevolgd heeft die de kwaliteit waarborgt. Een erkend bemiddelaar is, net zoals advocaten, gebonden aan een deontologische code die hem oplegt in strikte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid te werken. De bemiddelaar zorgt ervoor dat de ontstane escalatie wordt afgebouwd en dat deze wordt omgezet naar een sfeer van vertrouwen en mogelijkheden. Het is daarin de taak van de bemiddelaar om de standpunten van beide partijen samen te brengen zonder daarbij op welke moment dan ook partij te kiezen. Zijn rol is daarom heel anders dan die van een rechter, die een oordeel moet vellen op grond van zuiver juridische kwalificaties. De bemiddelaar bouwt aan het traject dat voor beide partijen tot de meest duurzame oplossing kan leiden.


Vragen?


Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.