Aansprakelijkheid


Aansprakelijkheid ontstaat op verschillende manieren. Door uw eigen handelen of nalaten of door het gedrag van iemand anders waar u verantwoordelijk voor bent. Het regelt de compensatie of het herstel van de geleden schade. Wordt u geconfronteerd met een schadegeval, in welke vorm dan ook, dan speelt het aansprakelijkheidsrecht dus een grote rol. Een ongeval is immers snel gebeurd en heeft soms zware gevolgen.

Wij onderzoeken en beoordelen wie er aansprakelijk is voor de geleden schade. Door onze jarenlange ervaring en expertise kunnen wij bijstand en advies verlenen aan particulieren, verzekeraars, verzekeringstussenpersonen en ondernemingen. Gezien het kantoor naast het aansprakelijkheidsrecht zeer vertrouwd is met andere rechtstakken die corresponderen met de materie, zoals het bouwrecht en verkeersrecht, kunnen wij onze cliënten een meer dan volledige begeleiding bieden.

Naast het aansprakelijk stellen van derden die bij u schade veroorzaakt hebben, bepalen we de hoogte van de schade en voeren we een stevig verweer tegen een aan u gerichte aansprakelijkheidsvordering. We stellen daarnaast ook adviezen op omtrent geleden schade en bekijken of een procedure de juiste stap is.


Vragen?


Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.