advocaat | vennoot

Vennoot van het kantoor en fulltime actief als advocaat sedert 1992.

Gespecialiseerd in familierecht.

Daarnaast is Kristoff Simons erkend bemiddelaar in familiezaken, Lokaal Ombudsman bij de Brusselse balie en tevens lid van het Bureau van de Federale Bemiddelingscommissie.

 • Familierecht
 • Echtelijke geschillen
 • Echtscheiding
 • Feitelijke en wettelijke samenwoning
 • Onderhouds- en verblijfsregelingen voor kinderen
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Erfrecht
 • Adoptie en afstamming

advocaat | vennoot

Yves Noben is oprichtend vennoot en sinds 1993 advocaat te Vilvoorde.

Naast zijn algemene vorming als advocaat genoot hij een bijkomende opleiding in het fiscaal recht.

Naast advocaat is Yves Noben eveneens plaatsvervangend Vrederechter in het kanton Vilvoorde en erkend bemiddelaar in Burgerlijke- en Handelszaken.

 • Verkeersrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Verzekeringsrecht
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijke partijstelling
 • Invorderingen
 • Huurrecht
 • Bouwrecht

Anouk van Rymenant

advocaat

Anouk van Rymenant maakt sedert 1997 deel uit van de Brusselse balie.

Gedurende een tiental jaren verbonden geweest aan een Brussels advocatenkantoor gespecialiseerd in verkeers- en verzekeringsrecht.

In 2007 trad zij toe tot het kantoor Noben & Simons waar zij zich hoofdzakelijk toelegt op dossiers inzake aansprakelijkheids-, verzekerings- en verkeersrecht.

 • Aansprakelijkheid
 • Verzekeringsrecht
 • Verkeersrecht
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijke partijstelling
 • Invorderingen

Katty Poels

advocaat

Katty Poels studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel waar ze in 2002 haar licentiaatsdiploma in de Criminologische Wetenschappen haalde, om in 2005 haar licentiaatsdiploma in de Rechten te behalen.

Sinds 2005 is ze advocaat aan de Balie van Mechelen. Ze was gedurende 5 jaren actief in het Bestuur van de Conferentie van de jonge Balie te Mechelen.

Sinds 2007 is Katty Poels opgenomen op de lijst van de Jeugdpermanentie aan de Balie van Mechelen. Ze voltooide in 2010 de bijzondere opleiding jeugdrecht.

Vanaf februari 2012 is ze advocaat aan de Balie te Brussel en werkzaam bij Noben & Simons. Daarnaast is ze sinds 2016 erkend bemiddelaar in familiezaken.

 • Familierecht
 • Echtscheidingen
 • Feitelijke en wettelijke samenwoning
 • Onderhouds- en verblijfsregelingen voor kinderen
 • Huwelijksvermogensrecht

Christel Lammens

advocaat

Christel Lammens studeerde in 2004 af aan de Université Catholique de Louvain.

Ze is sinds 2005 actief bij de Franse Orde van Advocaten te Brussel en heeft zich ondertussen gespecialiseerd in het personen- en familierecht.

 • Personenrecht
 • Familierecht

Jessica Hennioui

advocaat

Jessica Hennioui is in 2012 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze zich specialiseerde in fiscaal recht.

Sinds 2014 is ze advocaat aan de Brusselse balie.

 • Handelsrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Bouwrecht
 • Verbintenissen- en contractenrecht
 • Huurrecht

Maarten Schobben

advocaat

Maarten Schobben is in 2014 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven als Master in de Rechten, specialisatie strafrecht en Europees en internationaal recht.

Hij beschikt daarnaast over een diploma Rechtspraktijk en een diploma zakelijk vertaler/tolk.

In september 2014 legde hij zijn eed af aan de Balie te Limburg en is sinds mei 2017 verbonden bij de Balie te Brussel. Hij maakt sinds 2017 deel uit van het kantoor Noben & Simons.

 • Personenrecht
 • Familierecht

In juni 2015 is Charlotte Lerat afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel met als specialisatie strafrecht.

In september 2015 legde ze de eed af aan de Balie te Brussel en maakt sindsdien deel uit van het advocatenkantoor Noben & Simons.

 • Verkeersrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Verzekeringsrecht
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijke partijstelling

Laura Liekens

advocaat

Laura Liekens studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde haar masterdiploma in de rechten in 2018.

Ze behaalde dit diploma in de afstudeerrichting fiscaal recht.

Ze legde in oktober 2018 de eed af aan de Balie Provincie Antwerpen en maakt sinds juni 2020 deel uit van het advocatenkantoor Noben | Simons.

 • Verkeersrecht
 • Invorderingen
 • Aansprakelijkheid
 • Huurrecht
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijke partijstelling

In juni 2017 is Astrid Beckers afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven met als specialisatie privaatrecht.

Ze legde in september 2017 de eed af aan de Nederlandstalige balie van Brussel en maakt sindsdien deel uit van het advocatenkantoor Noben & Simons.

 • Personenrecht
 • Familierecht

Annelies Dumoulin

advocaat

Annelies Dumoulin studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven waar zij in 2015 een bachelorsdiploma in de Pedagogische Wetenschappen behaalde. In juni 2019 behaalde zij haar masterdiploma in de rechten met als specialisatie privaatrecht alsook internationaal en Europees recht.

Ze legde in september 2019 de eed af aan de Nederlandstalige balie van Brussel en maakt sindsdien deel uit van het advocatenkantoor Noben & Simons.

 • Familierecht
 • Internationaal en Europees recht

Louise Versin

advocaat

Louise Versin studeerde juni 2019 af aan de Katholieke Universiteit Leuven met als specialisatie strafrecht.

Ze legde in september 2019 de eed af aan de balie van Leuven en maakt sinds maart 2020 deel uit van het advocatenkantoor Noben | Simons.

 • Verkeersrecht
 • Invorderingen
 • Aansprakelijkheid
 • Huurrecht

Pieter Van Noyen

operations & legal

Pieter is meertalig en opereert op een dynamische wijze vanuit het zenuwcentrum van het kantoor. Hij staat in voor de praktische organisatie en houdt zich bezig met meer juridische aangelegenheden.

Daarnaast ziet hij als functionaris voor gegevensbescherming toe op de correcte verwerking van persoonlijke en privacygevoelige informatie.


Astrid Goossens

operations

Astrid studeerde in juni 2017 af aan de Katholieke Universiteit Leuven als Master in de Rechten.

Ze staat in voor de praktische organisatie van het kantoor, is de schakel tussen de medewerkers en de cliënten en houdt zich verder bezig met de financiële aspecten en de boekhouding.