De belangrijkste vernieuwingen inzake burenhinder door nabij gelegen bomen

Op 30 januari 2020 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel goedgekeurd dat het goederenrecht zal hervormen. Hierbij krijgt ook de…

Lees meer >

Voortaan geen discussies meer tussen ex-partners over de kostprijs van de Romereis van dochter- of zoonlief?

Klinkt het u bekend in de oren? Mijn kind zit in het zesde middelbaar en de school organiseert een reis tijdens de paasvakantie naar Rome. In jullie…

Lees meer >

Heeft u al gehoord over het verplicht terugkommoment rijbewijs categorie B?

Vanaf 1 januari 2019 dienen alle personen die hun rijbewijs B in Vlaanderen hebben behaald verplicht deel te nemen aan een bijkomende opleiding van 4…

Lees meer >

De verhaalbaarheid van schade aan een niet vergund gebouw

Wie schade veroorzaakt moet deze ook betalen. Deze schadevergoedingsregel kan gerust een van de basisbeginselen van het Belgisch recht genoemd worden.…

Lees meer >

Een voertuig besturen in het buitenland tijdens mijn rijverbod?

Indien u veroordeeld bent tot een verval van het recht tot sturen door een Belgische rechtbank en deze strafmaatregel in uitvoering is, geldt dit…

Lees meer >

Handelshuur in tijden van Corona (Covid-19)

Is er al dan niet sprake van overmacht? Op welke rechtsgronden kan men zich beroepen? De overheid heeft in de strijd tegen Covid-19 beslist om alle…

Lees meer >

Verblijfsregeling voor kinderen in tijden van coronacrisis

Voor veel gezinnen hebben de maatregelen tegen het coronavirus een directe impact op het dagelijks leven, maar de maatregel doet nog meer vragen rijzen…

Lees meer >

Yves Noben erkend als Bemiddelaar in Burgerlijke- en Handelszaken

Yves Noben is door de Federale Bemiddelingscommissie – Commission fédérale de médiation per beslissing van 11 maart 2020 erkend als Bemiddelaar in…

Lees meer >

Voertuig ingeschreven op naam van uw bedrijf

Hou dan steeds de gegevens bij van alle gebruikelijke bestuurders en vermijd zo een zware financiële boete tot wel € 96.000!

Lees meer >