Kristoff Simons

advocaat | vennoot

Vennoot van het kantoor en fulltime actief als advocaat sedert 1992.

Gespecialiseerd in familierecht.

Daarnaast is Kristoff Simons erkend bemiddelaar in familiezaken, Lokaal Ombudsman bij de Brusselse balie en tevens lid van het Bureau van de Federale Bemiddelingscommissie.

 • Familierecht
 • Echtelijke geschillen
 • Echtscheiding
 • Feitelijke en wettelijke samenwoning
 • Onderhouds- en verblijfsregelingen voor kinderen
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Erfrecht
 • Adoptie en afstamming

Yves Noben

advocaat | vennoot

Yves Noben is oprichtend vennoot en sinds 1993 advocaat te Vilvoorde.

Naast zijn algemene vorming als advocaat genoot hij een bijkomende opleiding in het fiscaal recht.

Naast advocaat is Yves Noben eveneens plaatsvervangend Vrederechter in het kanton Vilvoorde.

 • Verkeersrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Verzekeringsrecht
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijke partijstelling
 • Invorderingen
 • Huurrecht
 • Bouwrecht

Anouk van Rymenant

advocaat

Anouk van Rymenant maakt sedert 1997 deel uit van de Brusselse balie.

Gedurende een tiental jaren verbonden geweest aan een Brussels advocatenkantoor gespecialiseerd in verkeers- en verzekeringsrecht.

In 2007 trad zij toe tot het kantoor Noben & Simons waar zij zich hoofdzakelijk toelegt op dossiers inzake aansprakelijkheids-, verzekerings- en verkeersrecht.

 • Aansprakelijkheid
 • Verzekeringsrecht
 • Verkeersrecht
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijke partijstelling
 • Invorderingen

Katty Poels

advocaat

Katty Poels studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel waar ze in 2002 haar licentiaatsdiploma in de Criminologische Wetenschappen haalde, om in 2005 haar licentiaatsdiploma in de Rechten te behalen.

Sinds 2005 is ze advocaat aan de Balie van Mechelen. Ze was gedurende 5 jaren actief in het Bestuur van de Conferentie van de jonge Balie te Mechelen.

Sinds 2007 is Katty Poels opgenomen op de lijst van de Jeugdpermanentie aan de Balie van Mechelen. Ze voltooide in 2010 de bijzondere opleiding jeugdrecht.

Vanaf februari 2012 is ze advocaat aan de Balie te Brussel en werkzaam bij Noben & Simons. Daarnaast is ze sinds 2016 erkend bemiddelaar in familiezaken.

 • Familierecht
 • Echtscheidingen
 • Feitelijke en wettelijke samenwoning
 • Onderhouds- en verblijfsregelingen voor kinderen
 • Huwelijksvermogensrecht

Christel Lammens

advocaat

Christel Lammens studeerde in 2004 af aan de Université Catholique de Louvain.

Ze is sinds 2005 actief bij de Franse Orde van Advocaten te Brussel en heeft zich ondertussen gespecialiseerd in het personen- en familierecht.

 • Personenrecht
 • Familierecht

Jessica Hennioui

advocaat

Jessica Hennioui is in 2012 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze zich specialiseerde in fiscaal recht.

Sinds 2014 is ze advocaat aan de Brusselse balie.

 • Handelsrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Bouwrecht
 • Verbintenissen- en contractenrecht
 • Huurrecht

Maarten Schobben

advocaat

Maarten Schobben is in 2014 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven als Master in de Rechten, specialisatie strafrecht en Europees en internationaal recht.

Hij beschikt daarnaast over een diploma Rechtspraktijk en een diploma zakelijk vertaler/tolk.

In september 2014 legde hij zijn eed af aan de Balie te Limburg en is sinds mei 2017 verbonden bij de Balie te Brussel. Hij maakt sinds 2017 deel uit van het kantoor Noben & Simons.

 • Personenrecht
 • Familierecht

Charlotte Lerat

advocaat

In juni 2015 is Charlotte Lerat afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel met als specialisatie strafrecht.

In september 2015 legde ze de eed af aan de Balie te Brussel en maakt sindsdien deel uit van het advocatenkantoor Noben & Simons.

 • Verkeersrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Verzekeringsrecht
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijke partijstelling

Heleen Vangeel

advocaat

In 2016 is Heleen Vangeel afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven, met als specialisatie economisch recht.

Ze legde in november 2016 de eed af aan de Nederlandstalige balie van Brussel en sindsdien maakt zij deel uit van het kantoor Noben & Simons.

 • Ondernemingsrecht
 • Algemeen verbintenissenrecht
 • Overeenkomsten
 • Bouwrecht
 • OCMW-wetgeving

Leen Vandermeiren

advocaat

Leen Vandermeiren studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde haar masterdiploma in de rechten in 2016.

Ze behaalde dit diploma zowel in de afstudeerrichting fiscaal recht als in de afstudeerrichting internationaal en Europees recht.

In februari 2017 werd zij verbonden aan het advocatenkantoor Noben & Simons en legde zij haar eed af als advocaat aan de Balie te Brussel.

 • Fiscaal recht
 • Internationaal en Europees recht
 • Burgerlijk recht
 • Strafrechtelijke verdedigingen

Astrid Beckers

advocaat

In juni 2017 is Astrid Beckers afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven met als specialisatie privaatrecht.

Ze legde in september 2017 de eed af aan de Nederlandstalige balie van Brussel en maakt sindsdien deel uit van het advocatenkantoor Noben & Simons.

 • Personenrecht
 • Familierecht

Sofie Kinnart

operations & finances

Sofie is meertalig en opereert op een dynamische wijze vanuit het zenuwcentrum van het kantoor. Ze staat in voor de praktische organisatie en houdt zich bezig met het financiële beleid en de boekhouding.

Daarnaast zorgt zij voor een vlotte coördinatie tussen het cliënteel en de medewerkers van het kantoor.


Pieter Van Noyen

operations & legal

Pieter is meertalig en opereert op een dynamische wijze vanuit het zenuwcentrum van het kantoor. Hij staat in voor de praktische organisatie en houdt zich bezig met meer juridische aangelegenheden.

Daarnaast ziet hij als functionaris voor gegevensbescherming toe op de correcte verwerking van persoonlijke en privacygevoelige informatie.